דוברות

הדוברות היא כלי יחסי ציבור חשוב ובלתי נפרד מתפקודם של גורמים עסקיים רבים, ולה חשיבות רבה ויתרונות בתחום ההשפעה התקשורתית לטובת הגורם העסקי.

שירותי דוברות לעסק ניתן להשיג במשרד ליחסי ציבור, שפעולותיו קשורים לשיווק ויצירת תדמית ומוניטין חיוביים. דוברות היא שירות מועיל אשר משתמשים בו ברוב המוסדות, הארגונים ואף בקרב ישויות ציבוריות.

הדוברות היא למעשה שירות שניתן במסגרת יחסית ציבור, ומטרתו בעצם "לדבר בשם", כלומר לייצג את הלקוח אל מול הגופים התקשורתיים והציבור. בכל פעם שנדרשת תגובה, הודעה לתקשורת וכיו"ב, על שירותי הדוברות לספק מענה לצורך זה, בצורה מחוכמת, מנוסחת היטב ואשר משרתת את האינטרסים של הלקוח ומציגה אותו באור חיובי- או בצורה בוא הוא שואף להיתפס בעיניי הציבור. הדוברות מהווה למעשה את קולו של אותו גוף עסקי או ארגוני. תפקידי הדוברות הם- ייצוג הולם של הגוף באמצעי התקשורת, נתינת מענה נגדי להתקפות תקשורתיות, שחרור הודעות לעיתונות, ולפעמים אף כתיבת נאומים לגורמים בכירים.

דוברות לעסקים


חשיבותה הרבה ויתרונה במרכזי של דוברות באים לידי ביטוי באופן מובהק במגזר העסקי. במגזר זה קיימת תחרות רבה בין עסקים שונים המתחרים על אותו נתח שוק, מלבד זאת, פעמים לא מעטות עסק נקלע למשבר כלשהו, בד"כ כלכלי. בשעה שעסק נמצא במשבר, טיפוח תדמיתו החיובית בעיני הציבור והתקשורת חשובה מאין כמוה, ויש ביכולתו אף לסייע ליציאה מהמשבר. במקרים שהדוברות משיגה את מטרתה, נטיית התקשורת והציבור לטובת אותו גורם עסקי יכולה לגרום לעלייה בהכנסותיו במקרה של משבר כלכלי ואף במקרים משפטיים תמיכת התקשורת יכולה לסייע באופן משמעותי.

אלמנט חשוב בתחום הדוברות הוא נאמנות והיצמדות לקו התדמיתי הרצוי. ללא אילו, לא תביא לתוצאות הרצויות והיא עלולה אף להביא לתוצאות הפוכות ולהרע את תדמית הלקוח בעיניי הציבור וגופי התקשורת.

מטרת הדוברות היא להגן על העסק, ואל האינטרסים שלו אל מול התקשורת והציבור, לסייע לו להתמודד ולהתנהל בעתות משבר, לשמור על תדמיתו בעיניי הציבור וליצור את המוניטין הרצוי לו. דוברות נכללת בפעילותו של משרד יחסי ציבור, ומומלצת לכל עסק חברה או גוף השואפים לספק אי אילו שירותים לקהל הרחב.

לדוברות תפקיד חשוב והכרחי במשכיותו ופעילותו התקינה של העסק, היא מהווה מאין גורם המבטח את העסק מנזקים תדמיתיים.